We hebben allemaal het recht te weten hoe de prijs van een geneesmiddel wordt bepaald. Farmaceutische bedrijven zouden tegen geen enkele patiënt nog "Je geld of je leven" mogen zeggen.

Daarom vragen wij:

  • dat de regering onze belangen en ons zorgstelsel in bescherming neemt en concrete actie onderneemt om de prijzen van geneesmiddelen te drukken.

Ons zorgsysteem – en dus onze gezondheid zelf – is in gevaar. Het is aan de Minister van Volksgezondheid om de middelen die ze tot haar beschikking heeft in te zetten om patenten op te schorten en de prijzen van medicijnen te verlagen.

  • dat de kosten voor onderzoek & ontwikkeling transparant worden.

De verkoopprijs van geneesmiddelen moet bedrijven in staat stellen om hun ontwikkelingskosten te dekken, maar zonder buitensporige winsten die medicijnen onbetaalbaar maken. De noodzaak van een "redelijke winstmarge" impliceert een transparante kijk op de reële kosten voor onderzoek en ontwikkeling, zodat die niet ten onrechte als alibi kunnen gebruikt worden om de prijzen kunstmatig op te pompen.

  • een alternatief patentmodel om onderzoek en ontwikkeling te financieren.

Farmaceutische bedrijven verwerven octrooien op hun medische innovaties, waardoor ze 20 jaar een monopolie hebben en er geen goedkopere generische versies op de markt kunnen komen.
Nochtans steken de meeste bedrijven meer werk in het verbeteren van bestaande producten dan in het ontwikkelen van nieuwe producten.Het innovatiebeleid van de grote farmaceutische bedrijven komt er meer en meer op neer dat ze veelbelovende start-ups overnemen die voor hen nieuwe, effectieve moleculen ontwikkelen.

Er gaan in België vele stemmen op – o.a. die van Test-Aankoop – om deze situatie aan banden te leggen. Eind juni nog lanceerde de consumentenbelangenorganisatie een petitiecampagne. Daarin wilde ze, samen met patiëntenorganisatie LUSS en het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), het totale gebrek aan transparantie aan de kaak stellen over de kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de farmaceutische industrie.