Juridische informatie

de site http://www.thecostoflife.be is een uitgave van Dokters van de Wereld. Dokters van de Wereld wordt erkend als NGO door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Adres

Dokters van de Wereld - Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
Telefoonnummer: 32 (0) 2 225 43 00

Hosting

siteparc - http://www.siteparc.fr

Ontwikkeld door

Creative Web Solution

Privacyclausule

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen en verwerkt in het adresbestand van Dokters van de Wereld vzw. Deze gegevens worden gebruikt om u te blijven informeren over de acties van Dokters van de Wereld.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

Neem om dit recht uit te oefenen schriftelijk contact op met:
Dokters van de Wereld
Juridische dienst
Kruidtuinstraat 75
1210 Brussel