Het aanbevelen van een griepvaccin, in het bijzonder voor kwetsbare mensen, daar hebben we bij Dokters van de Wereld niets op tegen. Griepepidemieën beginnen ten vroegste in oktober, en de vaccinatiecampagnes dus ook. Net zoals bij cholesterolpreventie gaat het om een toepassing op heel grote schaal. De prijs van de gebruikte vaccins zou dan ook – al blijft die in België nog redelijk beperkt tot 11 à 12 euro per vaccin – in functie van dit grote verkoopvolume bekeken moeten worden.

Wie zich niet laat inenten en ziek wordt, valt terug op een behandeling van de griepsymptomen zoals hoofd- en spierpijn, meestal met paracetamol (Dafalgan®, Doliprane®,...). Deze geneesmiddelen worden tegen relatief lage prijzen, maar in zeer grote hoeveelheden verkocht. En aangezien de terugbetaling van geneesmiddelen zoals paracetamol in België strikt beperkt is tot de behandeling van chronische pijn, betalen grieppatiënten ze uit eigen zak. Zouden we daarom niet beter de prijzen herbekijken vanuit een vraag-en-aanbod principe?