Een behandeling voor verschillende types van kanker kost vandaag vaak meer dan 100 000 euro per jaar, met name in gevallen waarbij meerdere nieuwe geneesmiddelen worden gecombineerd. Een behandeling tegen melanoom – met een kostenplaatje van 500 000 euro voor het eerste jaar – is hiervan een pijnlijk treffend voorbeeld.

Het goede nieuws voor patiënten is, dat de levensduur met kanker aanzienlijk wordt verlengd. Maar moet er daarom tegenover elke overwinning op de ziekte een buitensporig hoge rekening staan?
Feit is dat hoe langer de patiënt in leven blijft, hoe langer de farmaceutische industrie er medicijnen aan kan verkopen. Medicijnen die worden verkocht voor prijzen die tot 250 keer de productiekost bedragen. De langst durende kankerbehandelingen zijn dan ook de meest winstgevende.

Hoewel we blij zijn met de talloze innovaties op het vlak van kankerbehandeling, maken we ons ook zorgen over de financiële logica die erachter schuilgaat. Zeker als we weten dat steeds meer mensen door kanker getroffen worden.